Γενικές προδιαγραφές

Τύπος
Proton Precession (EFNMR) Magnetometer
Εύρος λειτουργίας
20000 – 100000 nT
Ευαισθησία αισθητήρα
Toroidal Sensor: 0.1 nT
Μέγιστη κλίση μαγνητικού πεδίου
1200 nT/m
Απόλυτη ακρίβεια
±0.5 nT
Αναλυτικότητα
0.01 nT
Πόλωση αισθητήρα
Ρυθμιζόμενος από 0.3 έως 5 δευτερόλεπτα
Κύκλος μέτρησης
Συνεχόμενες μετρήσεις ή ρύθμιση από 1 έως 99 δευτερόλεπτα

Προδιαγραφές Hardware

Μεταγωγή
Solid-state
Συντονισμός πηνίου
Δεν απαιτείται
Επικοινωνία
Ασύρματη με Bluetooth 2.1
Αυτονομία
8 ώρες συνεχών μετρήσεων, 55 ώρες αναμονής
Μπαταρία
Εσωτερική Li-Poly 14.8V, 4000mAh
Διαστάσεις
Τοροειδής Αισθητήρας: 10.6cm x 10.2cm (Δ x Y)
Συσκευή μέτρησης: 10.6cm x 5.2cm x 15cm (Π x Y x B)
Βάρος
Τοροειδής Αισθητήρας: 1.20 Kg
Συσκευή μέτρησης: 0.80 Kg

Προδιαγραφές Software

Συμβατότητα λειτουργικού
Android 7.0+
Τρόποι απεικόνισης μετρήσεων
Γραφική παράσταση (1D)
Καταγραφή σε πλέγμα (2D)
Επιφάνεια 3D
Αριθμός καταγραφών
Απεριόριστος
Αριθμός σημείων ανά καταγραφή
Απεριόριστα
Αποθήκευση
Εσωτερική βάση δεδομένων
Υποστηριζόμενες γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά
Άλλες δυνατότητες
Λειτουργία σταθμού βάσης
Αυτόματη ανίχνευση σήματος
Μέτρηση SNR
Αντίγραφα ασφαλείας βάσης δεδομένων
Εξαγωγή καταγραφών σε αρχεία CSV, JSON, Surfer® DAT
Αποθήκευση screenshot σε μορφή PNG
Έλεγχος για αναβαθμίσεις software
Ασύρματη αναβάθμιση firmware