Το ATOMS Proton Magnetometer είναι ένα μαγνητόμετρο πυρηνικού συντονισμού σχεδιασμένο για χρήση σε γεωφυσικές και αρχαιολογικές εφαρμογές. Είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο όργανο μέτρησης του μαγνητικού πεδίου της γης. Η μεγάλη ευαισθησία του, η οποία είναι της τάξης των δεκάτων του ενός nanotesla, επιτρέπει την αξιόπιστη χαρτογράφηση των μαγνητικών ανωμαλιών του υπεδάφους. Αυτές οι ανωμαλίες προκαλούνται από σιδηρομαγνητικά αντικείμενα, ορύγματα, κενά, θαμμένα αρχαιολογικά κτίσματα, ασυνέχειες των πετρωμάτων και διάφορες άλλες ανομοιομορφίες στη σύσταση του υπεδάφους.

Είναι ένα φορητό και εύχρηστο όργανο. Η χρήση του γίνεται μέσω μιας εφαρμογής Android, με την οποία το μαγνητόμετρο συνδέεται ασύρματα μέσω Bluetooth. Η απεικόνιση των δεδομένων μπορεί να γίνει με τη μορφή γραφικής παράστασης, με τη μορφή χάρτη, ή ως τρισδιάστατη επιφάνεια. Η εφαρμογή επεξεργάζεται τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή ο χάρτης σχηματίζεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια της καταγραφής και όχι αργότερα, όπως για παράδειγμα θα συνέβαινε αν τα δεδομένα αποθηκεύονταν και μεταφέρονταν μέσω datalogger σε έναν συμβατικό υπολογιστή. Οι ρυθμίσεις και ο έλεγχος του οργάνου γίνονται μέσα από την ταμπλέτα μέσω αφής, ενώ πάνω στη συσκευή υπάρχει μόνο ένας διακόπτης on/off. Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου παρέχει αυτονομία χρήσης της τάξεως των οχτώ ωρών συνεχούς καταγραφής, ή περίπου 9.000 μετρήσεις.

Ο τοροειδής αισθητήρας ευαισθησίας 0.1 nT δεν απαιτεί προσανατολισμό σε σχέση με τους μαγνητικούς πόλους της γης. Αυτό διευκολύνει πολύ το χειριστή κατά τη διάρκεια της καταγραφής, ιδίως για το σχηματισμό του χάρτη, καθώς πολλές φορές δεν είναι πρακτικά εφικτό ο αισθητήρας να μένει προσανατολισμένος ως προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Επίσης, ο τοροειδής αισθητήρας είναι πολύ λιγότερο επιρρεπής σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές σε σχέση με έναν κυλινδρικό αισθητήρα, με αποτέλεσμα να μπορούμε να πλησιάσουμε πολύ πιο κοντά σε τυχόν πηγές ηλεκτρομαγνητικού θορύβου.

Το ATOMS Proton Magnetometer είναι σχεδιασμένο ώστε να μην απαιτεί συντονισμό πηνίου αισθητήρα. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να αντιδρά ακαριαία σε μεγάλες μεταβολές του μαγνητικού πεδίου, ακόμα και της τάξης των δεκάδων χιλιάδων nT ανάμεσα στις μετρήσεις, χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά μέτρησης. Το εύρος λειτουργίας του καλύπτει άνετα σχεδόν τις όλες τις πιθανές τιμές του μαγνητικού πεδίου που μπορεί να συναντήσει κάποιος στην επιφάνεια της Γης.

Για να μην επηρεάζονται οι καταγραφές από τις τυχαίες μεταβολές του μαγνητικού πεδίου της γης, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και σαν σταθμός βάσης. Ο σταθμός βάσης είναι ένα δεύτερο ακίνητο μαγνητόμετρο που μετρά τις φυσικές διακυμάνσεις του γεωμαγνητικού πεδίου κατά τη διάρκεια της καταγραφής και στο τέλος αυτής, η εφαρμογή συγχρονίζει τα δεδομένα μεταξύ των δύο συσκευών, αντισταθμίζοντας τις μεταβολές που προέρχονται από αυτές τις διακυμάνσεις. Έτσι, ο χάρτης που σχηματίζεται έχει σημαντικά μικρότερο θόρυβο και ευρήματα που δίνουν μεταβολές της τάξης των μερικών nT μπορούν να καταγραφούν αξιόπιστα.

Με κάθε αγορά παρέχεται και δωρεάν εκπαίδευση πάνω στο βασικό χειρισμό της συσκευής και την καταγραφή και ερμηνεία μαγνητικών χαρτών.

Το ATOMS Proton Magnetometer σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται στην Ελλάδα.